โซล เรซิเดนซ์

เมื่อมีความสัมพันธ์กับเวลา พื้นที่จึงเกิดขึ้น เวลาทำให้ทุกการมีอยู่เป็นไปได้

TIME:SPACE ได้รับแรงบันดาลมาจากทฤษฎีสัมพันธภาพ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลอย่างพิถีพิถันระหว่างเวลา และ พื้นที่ บนที่ดินในเขตเมืองที่ราคาคุ้มค่าและไม่เหมือนใคร

ทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งจะเป็นเจ้าของได้คือเวลาและพื้นที่ เพราะวิถีชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นแค่ใน พื้นที่ แต่เกิดขึ้นใน เวลา ด้วยเช่นกัน

ฉะนั้น สุขภาวะที่ดีในชีวิตคือการได้สร้างสมดุลอันพิถีพิถันระหว่างเวลาและพื้นที่