OPENBOX Architects คือบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานครประเทศไทย OPENBOX Architects มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกแบบผลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร การออกแบบเพื่อผู้สูงวัยแห่งเอเชีย และสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานOPENBOX Architects เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 18 ปีที่แล้วพร้อมกับความสัมพันธ์ของผู้ก่อตั้งหนุ่ย-รติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ และปราง สุวรรณไตรย์ พบกันที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อตอนที่ทั้งสองคนเริ่มเส้นทางนักออกแบบ โดยที่เขาเป็นสถาปนิกส่วนเธอคือนักออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อทำตามความปรารถนาของทั้งคู่เขาสองคนจึงบินกลับมาแต่งงานที่กรุงเทพฯ และร่วมกันสร้างบริษัท OPENBOX Architects ขึ้นมา

แนวความคิดของบริษัทนั้นเปรียบเสมือนกล่องที่เปิดอยู่ตลอดเวลา ผลงานการออกแบบของ OPENBOX Architect มีความคิดที่ไม่มีกรอบบังคับและไม่มีข้อจำกัดที่จะสร้างโลกอย่างที่เราเห็นให้เกิดขึ้น OPENBOX Architect มีความเชื่อตั้งแต่ต้นว่าสถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิทัศน์คือสิ่งเดียวกัน สองสิ่งนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้ นั่นทำให้บริษัทถูกขับเคลื่อนด้วย concept ของ “A Marriage of Architecture and Landscape” ตั้งแต่แรกเป็นต้นมา

แล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับ concept ของ “A Marriage of Architecture and Landscape” ความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรื่องของแง่มุมการออกแบบทั้งสองแบบอีกต่อไป แต่มันนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบและชีวิตของผู้คน ในจุดนี้ OPENBOX Architect ใส่ใจกับเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น มันสะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใหญ่ขนาดเมืองทั้งเมืองได้ ภาพของเมืองที่ผู้คนอาศัยกำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีให้กันละกันโดยมีผลงานการออกแบบของ OPENBOX Architect อยู่เบื้องหลัง เป็นภาพที่เป็นแรงบันดาลใจ… มันจะดีแค่ไหนถ้าได้อยู่ในเมืองที่ทุกความสัมพันธ์ถูกเติมเต็มด้วยสุทรียภาพและการออกแบบที่ประณีตสวยงาม

“สำหรับตัวผมเอง Architecture is a way of life การเป็นสถาปนิกไม่เป็นแค่อาชีพ แต่เป็นวิถีชีวิตและเป็นชีวิตที่ผมเลือกแล้วที่จะใช้เป็นวิถีที่ผมแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของเราเอง และก็ให้เป็นประโยชน์กับสังคมดังนั้นสำหรับผมการเป็นสถาปนิกคือชีวิตครับ”

หนุ่ย-รติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ สถาปนิกและผู้ก่อตั้งบริษัท Openbox Architects และ Openbox Group

www.openbox-group.com